top of page

จองห้องประชุมทีมงาน

  • 1 ชั่วโม
  • Korean Beauty Center - ประเทศไทย

คำบรรยายบริการ

สำหรับทีมงานในบริษัทใช้จองห้องประชุมเท่านั้น


ข้อมูลการติดต่อ

  • Korean Beauty Center - ประเทศไทย, ซอย อารีย์ 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

    021096276

    hello@oppame.com


bottom of page