top of page

โปรไฟล์

วันที่เข้าร่วม : 12 เม.ย. 2566

เกี่ยวกับ

0 มีการกดถูกใจ ครั้ง
0 มีการแสดงความคิดเห็น รายการ
0 มีคำตอบที่ดีที่สุด คำตอบ

ตราสัญลักษณ์

  • Verified
    Verified
    ตราสัญลักษณ์นี้ผู้ที่มีแปลว่าทำการส่งเอกสารสัญญาเรียบร้อยแล้ว

โพสต์

6 ก.ย. 25661 นาที
Oppa Me จัด "ทริปดูงาน" รอบเดือนสิงหาคม 2023 ทัวร์ AB Plastic Surgery
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบริษัท Oppa Me และ Glo-di ได้จัดทริปดูงานรอบเดือนสิงหาคม 2023 เพื่อพาเอเจนซี่ศัลยกรรมในเครือไปทำความรู้จักกับโร...

36
0
6 ก.ย. 25661 นาที
Oppa Me จัด "ทริปดูงาน" รอบเดือนสิงหาคม 2023 ทัวร์ Yonsei Saebom Clinic
เก็บตกภาพบรรยากาศทริปดูงานรอบเดือนสิงหาคม 2023 ที่ผ่านมา Oppa Me และ Glo-di พาเอเจนซี่ทัวร์ Yonsei Saebom Clinic ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี...

21
0
1 ก.ย. 25661 นาที
Oppa Me จัด "ทริปดูงาน" รอบเดือนสิงหาคม 2023 ทัวร์ บริษัท Jetema
ทริปดูงานรอบเดือนสิงหาคม 2023 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นโดย Oppa Me และ Glodi นอกจากจะพาเอเจนซี่ศัลยกรรมในเครือไปดูงานที่โรงพยาบาลแล้ว...

25
0

Oppa Me For Business

บรรณาธิการ
ผู้ดูแลระบบ
Verified
+4
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ
bottom of page