top of page

- ปรับโครงหน้า 3 จุด (โหนกแก้ม กราม คาง) 8,000,000 วอน
- ลดโหนกแก้ม 3,300,000 วอน
- ลดกราม 3,300,000 วอน
- ลด/ยืดคาง 3,3000,000 วอน

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ไม่รวมในโปรโมชั่น)
* ค่าตรวจเลือด 100,000 วอน
* ผ้ารัดหน้า 50,000 วอน
* กรณีนอน รพ. 200,000 วอน (จำกัดเฉพาะศัลยกรรมกรามเท่านั้น)
*เฉพาะกรณีศัลยกรรมโครงหน้า 1 จุด*

 

ศัลยกรรมโครงหน้า

₩3,300,000ราคา
    • ราคาเงินสด ไม่มี tax refund
bottom of page