top of page

- ศัลยกรรมกราม  8,800,000 วอน

- ศัลยกรรมลดโหนกแก้ม 8,250,000 วอน 

- ศัลยกรรมคาง (ลดขนาดคาง หรือ เลื่อนตำแหน่งคาง)  6,600,000 วอน 

- ราคาแก้โครงหน้าต่อจุด บวกเพิ่ม 1,650,000 วอน

- Mini V-Line (บริเวณที่เชื่อมกรามและคาง)  9,900,000 วอน

- แก้คางสั้น (เสริมซิลิโคนคาง)  3,300,000 วอน

- เสริมกระดูกคาง ราคา บวกเพิ่ม 2,480,000 วอน

- ถอดซิลิโคนคาง บวกเพิ่ม 1,650,000 วอน

- ตัดไขมันกระพุงแก้ม (อย่างเดียว) บวกเพิ่ม 2,480,000 วอน

- สลายไขมันด้วย Accu Laser (ทั่วใบหน้า)  3,300,000 วอน

- เสริมร่องแก้มด้วยกระดูก บวกเพิ่ม 2,480,000 วอน

- เสริมร่องแก้มด้วยซิลิโคน บวกเพิ่ม 3,300,000 วอน

- ผ่าตัดเอาน็อคออกหลังทำโครงหน้า (เฉพาะคนไข้บาโนบากิ) 4,400,000 วอน

ศัลยกรรมโครงหน้า

₩23,650,000ราคา