top of page

เสริมหน้าอก 

- โมติว่า (ไม่มีชิพ)  19,000,000 วอน

- โมติว่า (มีชิพ)  22,000,000 วอน

- Mentor Xtra 19,000,000 วอน

- Mentor Smooth 13,000,000 วอน

- SEBBIN INTEGRITY 16,000,000 วอน

- SEBIN SMOOTH 10,000,000 วอน

- SEBBIN SUBLIMITY 13,000,000 วอน

- ฉีดไขมันหน้าอก+สเต็มเซล 15,000,000 วอน

- ฉีดไขมันเพิ่มที่ทรวงอกข้างละ 6,000,000 วอน

 

เพิ่มยกกระชับหน้าอกกรณีทำพร้อมเสริมซิลิโคน หรือ ลดขนาด

- กรีดแบบพระจันทร์เสี้ยว 6,000,000 วอน 

- กรีดรอบหัวนมทรง 9,000,000 วอน

- กรีดรอบหัวนมรูปตัวอักษรโอ 9,000,000 วอน

 

ยกกระซับอย่างเดียว

- กรีดเล็ก 15,000,000 วอน

- กรีดใหญ่ 18,000,000 วอน

 

ลดขนาดหน้าอก

- กรีดรอบหัวนมทรงเล็ก 15,000,000 วอน

- กรีดรอบหัวนมรูปตัวอักษรโอ 18,000,000 วอน

 

- ลดขนาดหัวนม 6,000,000 วอน

- ลดขนาดปานนม 6,000,000 วอน

- กำจัดเนื้อเกินบนทรวงอก 6,000,000 วอน

 

- ศัลยกรรมเต้านมโตในผู้ชาย 5,000,000 วอน

- ศัลยกรรมแก้ไขครั้งที่ 1 เคสง่าย 3,000,000 วอน

- ศัลยกรรมแก้ไขครั้งที่ 2 เคสยาก 5,000,000 วอน

- ศัลยกรรมถอดซิลิโคน 5,000,000 วอน

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก