top of page

- ศัลยกรรมเสริมหน้าอก ซิลิโคนเซบบิ้น 6,500,000 วอน

- ศัลยกรรมเสริมหน้าอก ซิลิโคนเมนเทอร์ 7,500,000 วอน

- ศัลยกรรมเสริมหน้าอก ซิลิโคนโมติว่า 17,500,000 วอน

- ศัลยกรรมแก้ไขหัวนม 700,000 วอน

- ศัลยกรรมลดขนาดหน้าอก 10,500,000 วอน 

- ศัลยกรรมลดขนาดหัวนม 3,300,000 วอน

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

₩6,500,000ราคา
    • ชำระเงินสด บัตรเครดิต (ราคาเท่ากัน)
    • ถ้าต้องการ tax refund +10%
bottom of page