top of page

ราคาผู้อำนวยการ

- Full face Lifting (ยกกระชับแบบกรีดยาว) 14,400,000 วอน

- ดูดไขมัน (กรอบหน้า+เหนียง) 2,700,000 วอน

- Mini face lifting (ยกกระชับแบบกรีดสั้น) 10,800,000 วอน

- Mid Face Lifting 10,800,000 วอน

- ร้อยไหมอีลาสติกกุม 2เส้น+ร้อยไหมมินท์12เส้น 10,800,000 วอน

- ร้อยไหมมิ้นท์ (ละลาย) 360,000 วอน

- ร้อยไหมอีลาสติกกุม (ไม่ละลาย) 1เส้น 4,500,000 วอน

- ร้อยไหมอีลาสติกกุม (ไม่ละลาย) 2เส้น 8,100,000 วอน

- ลดขนาดหน้าผาก 900,000 วอน

- ลดขนาดหน้าผาก+เอนโดไทน์ 11,700,000 วอน

- เสริมจมูก (แบบ open) (เคสแก้) 11,700,000 วอน

- Face lifting (เคสแก้) 11,720,000 วอน

 

ราคาคุณหมอ ลีจูออน

- Face lifting 2/3 12,600,00 วอน

- Full face lifting I 17,200,000 วอน

- Full face lifting II 20,700,000 วอน

- Neck lifting 14,000,000 วอน

- Mid Face Lifting 11,700,000 วอน

- เอนโดไทน์ 10,800,000 วอน

ศัลยกรรมยกกระชับ

₩14,400,000ราคา