top of page

- ร้อยไหม (ละลาย) 2,500,000 วอน

- ร้อยไหม (ไม่ละลาย) 5,900,000 วอน

- กรีดยกกระชับมินิ 5,900,000 วอน

- เอนโอไทน์หน้าผาก/ลดขนาด 6,000,000 วอน

- กรีดยกกระชับใบหน้า 9,900,000 วอน

- กรีดยกกระชับคอ 5,900,000 วอน

- กรีดยกกระชับใบหน้า + คอ 13,500,000 วอน

ศัลยกรรมยกกระชับ

₩2,500,000ราคา
    • ชำระเงินสด บัตรเครดิต (ราคาเท่ากัน)
    • ถ้าต้องการ tax refund +10%
bottom of page