top of page

- ร้อยไหมมิ้นท์  3,300,000วอน

- ร้อยไหมอีลาสติกกุม  5,000,000วอน

- ยกกระชับกรอบหน้า นาโนลิฟติ้ง+ ร้อยไหมใต้คาง 3,700,000 วอน 

- ยกกระชับส่วนกลาง กรีดตรงไรผมเหนือหู 8,000,000วอน

- ยกกระชับแบบกรีด Mini Lifting 9,600,000วอน

- ยกกระชับแบบกรีดFull Face Lifting 12,8000,000วอน

- ยกกระชับแบบกรีด Full Face Lifting + ดึงคอ 16,000,000วอน

- เอนโดไทน์ ยกหน้าผาก 6,000,000วอน

- เคสแก้ กรีดยกกระชับ เพิ่มครั้งละ 2,000,000วอน 

ศัลยกรรมยกกระชับ

₩12,000,000ราคา
    • ชำระบัตรเครดิต
    • ชำระเงินสด/โอนเงิน
    • ราคารวมภาษีแล้ว
    • Tax Refund 7-8% (ที่สนามบิน)