top of page

- ศัลยกรรมตาสองชั้น แบบเย็บจุด  4,500,000 วอน

- ศัลยกรรมตาสองชั้น แบบกรีด  6,000,000 วอน

- เพิ่มกำจัดไขมันหรือเนื้อออกบางส่วน 500,000 วอน

- เปิดหางตา/หัวตา 2,000,000 วอน

- เปิดหางตาล่าง 2,000,000 วอน

- เปิดหางตา+ล่าง 2,500,000 วอน

- เปิดกรอบหางตา 3,500,000 วอน

- เติมไขมันบนเปลือกตา 3,500,000 วอน

- กำจัดไขมันใต้ตา 2,000,000 วอน

- เรียงไขมันใต้ตา 3,500,000 วอน

- ศัลยกรรมหนังตาบนแบบเย็บกล้ามเนื้อตา 6,000,000 วอน

- ศัลยกรรมหนังตาล่าง 5,000,000 วอน

- ยกคิ้ว 4,500,000 วอน

- แก้ตาสองชั้น แบบเย็บ+เย็บกล้ามเนื้อตา 5,000,000 วอน

- แก้ตาสองชั้น แบบกรีด+เย็บกล้ามเนื้อตา 7,000,000 วอน

ศัลยกรรมตา

₩4,500,000ราคา