top of page

ศัลยกรรมตาสองชั้น แบบกรีด + มัดกล้ามเนื้อตา

เริ่มต้น 4,500,000 วอน

ศัลยกรรมตา

₩4,500,000ราคา
    • ชำระบัตรเครดิต
    • ชำระเงินสด/โอนเงิน
    • ราคายังไม่รวมภาษี
    • Tax Refund 7-8% (ที่สนามบิน)