top of page

- ตาสองชั้น แบบเย็บจุด 1,820,000วอน

- ตาสองชั้น แบบเย็บจุดปมสองชัน หรือ กรีดบางส่วน 2,480,000วอน

- ตาสองชั้น แบบกรีด 3,300,000วอน

- ตาสองชั้น แบบเย็บจุด + ปรับกล้ามเนื้อตา 3,300,000วอน

- ตาสองชั้น แบบกรีด + ปรับกล้ามเนื้อตา 4,500,000วอน

- เปิดหัวตา / เปิดหางตา / เปิดใต้ตา 1,100,000วอน

- ผ่ากรีดตัดเปลือกตาบน 3,300,000วอน

- ผ่าเปลือกตาบน แบบไม่กรีด 3,300,000วอน

- ผ่ากรีด ตัดเปลือกตาล่าง 4,400,000วอน

- กำจัด หรือ เกลี่ยไขมันใต้ตา 3,300,000วอน

- ตาสองชั้น แบบกรีด งานแก้ บวกเพิ่มตามจำนวนครั้งที่แก้ ครั้งละ 1,650,000วอน

- แก้ชั้นตาให้เล็กลง บวกเพิ่ม1,650,000วอน

- เปิดหัวดา / เขีดหางตา/ เป็ดใต้ดา (งานแก้) บวกเพิ่ม 830,000วอน

- แก้ไขหัวตา ให้กลับมาเป็นเหมือนเติม เริ่มต้น 5,360,000วอน

ศัลยกรรมตา

₩4,500,000ราคา