top of page

- ดูดไขมัน (เฉพาะส่วน) 3,300,000 วอน

- รักแร้ 3,300,000 วอน

- แขนบน (+เนื้อเหนือรักแร้) 3,300,000/1,540,000 วอน

- บราไลน์ 3,300,000 วอน

- ต้นขา (รอบด้าน) 8,800,000 วอน

- หน้าท้อง 8,800,000 วอน

- หน้าท้องส่วนบน 19,800,000 วอน

- หน้าท้องส่วนล่าง 19,800,000 วอน

- ทั้งตัว 33,200,000 วอน

ศัลยกรรมดูดไขมัน

₩3,300,000ราคา
    • ชำระบัตรเครดิต
    • ชำระเงินสด/โอนเงิน
    • ราคายังไม่รวมภาษี (บวกภาษีเพิ่ม 10%)
    • Tax Refund 7-8% (ที่สนามบิน)