top of page

- เสริมสันจมูกด้วยซิสิโคน (แบบ close) 3,600,000 วอน

- เสริมปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนหลังหู (แบบ close) 4,000,000 วอน

- เสริมจมูก (แบบ close) 4,500,000 วอน

- ตัดปีกจมูก 1,500,000 วอน

- ตัดปีกจมูก +ลดขนาดปีกจมูก 2,700,000 วอน

- เสริมจมูก (แบบ open) 5,400,000 วอน

- เสริมจมูก (แบบ open)+เหลาฮัมพ์,เหลาฐาน,ยึดปลาย,แก้ไขเนื้อจมูกหนา 7,200,000 วอน

- เสริมปลายจมูกด้วยซิลิโคน (แบบ close-only tip) 4,500,000 วอน

- เสริมจมูก (แบบ open)+ยืดปลายจมูก 6,000,000 วอน

- เสริมจมูก (แบบ open)+ยืดปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนซี่โครงตัวเอง 12,600,000 วอน

- เสริมจมูกแบบมีประกัน (เสริมความงาม) 4,500,000 วอน

- กระดูกอ่อนบริจาค หรือ กระดูกอ่อนเทียม 1,500,000 วอน

-เคสแก้ บวกเพิ่ม 2,000,000 วอน

ศัลยกรรมจมูก

₩7,200,000ราคา