top of page

- ศัลยกรรมจมูก 3,040,000
- กระดูกอ่อนหลังหู 400,000
- เนื้อเยื่อเทียม 400,000
- ศัลยกรรมจมูกวิธีผ่าเปิด Open 3,700,000
- เสริมซิลิโคนจมูก 2,640,000
- เสริมจมูกโดยไม่ใช้ซิลิโคน 3,300,000
- ตกแต่งผนังกั้นจมูก 660,000
- กระดูกอ่อนหลังหู 400,000
- กระดูกอ่อนซี่โครงเทียม 1,980,000
- แก้ไขจมูกเอียง 1,320,000
- ลดขนาดปีกจมูก 1,320,000
- เหลาฐานจมูกแผลด้านนอก 660,000
- เหลาฐานจมูกแผลด้านใน 1,320,000
- ศัลยกรรมจมูกวิธีผ่าเปิด Open (เคสแก้) 6,600,000

ศัลยกรรมจมูก

₩3,040,000ราคา
    • ชำระเงินสด บัตรเครดิต (ราคาเท่ากัน) ขอรีฟันคืนได้