top of page

- ศัลยกรรมจมูกOpen งานแรก เสริมสันด้วยซิลิโคน + แต่งปลายจมูก  ราคาเริ่มต้น 5,000,000วอน 

- ศัลยกรรมจมูกOpen งานแก้ เสริมสันด้วยซิลิโคน + แต่งปลายจมูก ราคาเริ่มต้น 6,000,000วอน

ออฟชั่นเสริม

- เหลาฐานจมูก ราคา 1,000,000 วอน

- ลดความหนาเนื้อปลายจมูก ราคา 1,000,000 วอน

- เก็บปีกจมูก ราคา 1,000,000 วอน

- กระดูกซี่โครงบริจาค/ตัวเอง ราคา 2,500,000 วอน

 

ศัลยกรรมจมูก

₩5,000,000ราคา
    • ชำระบัตรเครดิต
    • ชำระเงินสด/โอนเงิน
    • ราคารวมภาษีแล้ว
    • Tax Refund 7-8% (ที่สนามบิน)
bottom of page