top of page

- ขากรรไกร 25,900,000 วอน

- ขากรรไกร (เคสแก้) 34,500,000 วอน

- เพิ่มเวเฟอร์ (อุปกรณ์ใส่ฟันหลังผ่าตัดขากรรไกร) 3,600,000 วอน

- ขากรรไกร+โครงหน้า3จุด 34,500,000 วอน

- ขากรรไกร SSRO (คางยืน) 25,900,000 วอน

- ขากรรไกร ASO (ปากยืน) 25,900,000 วอน

ศัลยกรรมขากรรไกร

₩25,900,000ราคา
    • ราคาเงินสด (ไม่รวมภาษี) ไม่มี Tax Refund
    • ชำระผ่านบัตรเครดิต (บวกเพิ่ม 10%) สามารถขอรับ Tax Refund ได้
bottom of page