top of page

Oppa Me จัด "ทริปดูงาน" รอบเดือนสิงหาคม 2023 ทัวร์ Minish Dental Hospital


Oppa Me จัด "ทริปดูงาน" รอบเดือนสิงหาคม 2023 ทัวร์ Minish Dental Hospital

K-Medical Tour 2023 จัดขึ้นจากความร่วมมือของ Oppa Me และ Glodi โดยรอบเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้พาเอเจนซี่ศัลยกรรมในเครือไปดูงาน ณ ประเทศเกาหลี ที่ Minish Dental Hospital หรือโรงพยาบาลทันตกรรมมินิช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลและเชี่ยวชาญเรื่องทันตกรรมโดยเฉพาะ ด้วยมาตรฐานของบริการและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มินิชเลือกใช้ ทำให้ Minish Dental Hospital เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากขนาดที่ไอดอลเกาหลีล้วนไว้ใจมาใช้บริการที่นี่


Oppa Me จัด "ทริปดูงาน" รอบเดือนสิงหาคม 2023 ทัวร์ Minish Dental Hospital

Minish Dental Hospital มีบริการการรักษาด้านทันตกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่การทำวีเนียร์ด้วยเทคนิคเฉพาะ Minish ซึ่งบางและถนอมฟันทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษาสูง มีเครื่องปริ๊นท์ 3D ซึ่งสามารถทำให้เสร็จได้ภายใน 1 วัน


ภาพการดูงานของเอเจนซี่และบรรยากาศภายในโรงพยาบาล
 bottom of page