top of page

คุณหมอคิมแทฮยอง โรงพยาบาลไอดี ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีตามรายงานของโรงพยาบาลศัลยกรรมไอดี เมื่อวันที่ 26 กรฎาคมที่ผ่านมา คุณหมอคิมแทฮยอง โรงพยาบาลไอดี ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศเกาหลี (Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons) คุณหมอคิมแทฮยองเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตาชะลอวัย ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการผ่าตัดศัลยกรรมดวงตา โดยจะเน้นที่วัยกลางคนและผู้สูงอายุ


การผ่าตัดศัลยกรรมดวงตาสำหรับคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุ เช่น การทำศัลยกรรมเปลือกตาบนและล่าง การจัดเรียงไขมันใต้ตาใหม่ และการทำตาสองชั้นนั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับการใส่ใจทั้งเรื่องการออกแบบ รวมไปถึงด้านการใช้งานจริงอีกด้วย ซึ่งความพึงพอใจของคนไข้ก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถของศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัด เนื่องจากการผ่าตัดตาสำหรับผู้สูงอายุนั้น นอกจากจะเป็นการศัลยกรรมที่ต้องทำให้ตาดูอ่อนเยาว์แล้ว ในขณะเดียวกันก็ต้องใส่ใจกับส่วนการทำงานของดวงตามากเป็นพิเศษด้วย


ทางโรงพยาบาลไอดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในส่วนนี้จะสามารถเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้กับคนไข้วัยกลางคนด้วยฝีมือผ่าตัดการผ่าตัดของศัลยแพทย์มืออาชีพอาวุโสที่ได้ถูกเลือกในครั้งนี้แปลและเรียบเรียงโดย: Oppa Me (Global)

Source : https://sports.chosun.com/news/ntype.htm?id=202107270100198450012749&servicedate=20210726

bottom of page