top of page

แนะนำศัลยแพทย์: ดร.ปาร์ค ชานอู (Dr. PARK CHAN WOO)

คุณหมอ ปาร์คชานอู (Park Chan Woo)

มีความเชี่ยวชาญด้านการทำศัลยกรรมจมูกและศัลยกรรมตาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน

  • จบการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮังยาง

  • จบการศึกษาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮังยาง (ผู้สอบผ่านอันดับ 1 ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฮังยาง)

  • แพทย์เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฮังยาง

  • สมาชิกสมาคม ศัลยแพทย์ตกแต่ง ประเทศเกาหลี

  • สมาชิกสมาคม ศัลยแพทย์ตกแต่งความงาม ประเทศเกาหลี

  • สมาชิกสมาคม ศัลยแพทย์เฉพาะทางจุลศัลยกรรม ประเทศเกาหลี

  • สมาชิกสมาคม ศัลยแพทย์ด้านโครงหน้า ประเทศเกาหลี-- ภาพรีวิว Before and After หลังการทำศัลยกรรม --


ติดตามโปรโมชั่นศัลยกรรมเกาหลีได้ที่

LINE : @oppame หรือ www.connextchat.com/oppame

Website : www.oppame.combottom of page