top of page

รีวิวปรับโครงหน้า 3 จุด

รีวิวปังๆจากโรงพยาบาลวิว ❤️❤️❤️


ท่านนี้ปรับโครงหน้า 3 จุด + เสริมจมูก(สัน+ปลาย) + แก้ไขชั้นตาและมัดกล้ามเนื้อตาด้วยวิธีกรีดค่ะปรึกษาฟรี

Line : @2bemydear หรือ https://page.line.me/2bemydear

https://mydear-oppame.com

#mydearsurgery #ไม่เน้นงานถูกเน้นแต่งานคุณภาพต้องMyDearSurgery

#ViewPlasticSurgery #View #โครงหน้า #กรีดตา #ตา2ชั้น #เสริมจมูก #เสริมซิลิโคนร่องแก้ม #เปิดหัวตา #เปิดหางตา #โรงพยาบาลศัลยกรรมวิว

#오빠미광고_โรงพยาบาลศัลยกรรมวิว #Oppame #ศัลยกรรมตา #กรีดเปิดหัวตา #ศัลยกรมมจมูก

bottom of page