top of page

ริมฝีปากอวบอิ่ม

เติมเต็ม "ริมฝีปาก"

อวบอิ่ม ได้รูป ยิ้มสวย ยกมุมปากทำให้หน้านิ่งแล้วไม่ดู หน้าละมุน อมยิ้มตลอดเวลาค่ะปรึกษาฟรี (ราคาเดียวกันกับ SLC นะคะ)

Line : @2bemydear หรือ https://page.line.me/2bemydear

https://mydear-oppame.com

#mydearsurgery #ไม่เน้นงานถูกเน้นแต่งานคุณภาพต้องMyDearSurgery #oppame #ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี #SLC

bottom of page