top of page

นโยบายภาพลักษณ์ส่วนบุคคล

ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีของเราได้กำหนดนโยบายภาพลักษณ์ส่วนบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือในชุมชนของเรา:

นโยบายภาพลักษณ์ส่วนบุคคลสำหรับเอเจนซี่ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี

    

  1. ความเชื่อถือและความโปร่งใส: เรายึดถือหลักการทำงานอย่างเชื่อถือและโปร่งใสในทุกๆ ด้านของการให้บริการของเรา เราสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นในลูกค้าของเราโดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเท่าทันสถานการณ์

  2. ความมีคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ: เราให้ความสำคัญกับการให้บริการที่มีคุณภาพสูงและการทำงานอย่างมืออาชีพในทุกๆ ด้านของศัลยกรรมเกาหลี เราเสริมสร้างความรับผิดชอบในการให้บริการที่เป็นมืออาชีพและมีคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้าของเรา

  3. ความเป็นกันเองและความเป็นมนุษย์: เราเชื่อในความเป็นมนุษย์และความเป็นกันเองในการให้บริการของเรา เราให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของเรา เพื่อให้พวกเขารู้สึกอุ่นใจและไว้วางใจในเรา

  4. การใช้สื่อสังคมและชีวิตประจำวัน: เราให้ความสำคัญกับการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของเราทั้งในสื่อสังคมและชีวิตประจำวัน เราใช้สื่อสังคมอย่างรับผิดชอบและมีความสมดุลในการโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมเกาหลี เพื่อสร้างความไว้วางใจและความน่าสนใจให้กับผู้ติดตามของเรา

  5. การปฏิบัติตามกฎหมาย: เราปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้สื่อสังคมและโฆษณา เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    โดยทีมงานที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีของเราจะปฏิบัติตามนโยบายภาพลักษณ์ส่วนบุคคลข้างต้นเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีและเชื่อถือได้ในชุมชนของเรา โดยไม่สร้างความไม่พึงพอใจหรือสับสนให้กับลูกค้าของเรา

bottom of page